Talent na pravem delovnem mestu

Talent na pravem delovnem mestu

Kako se z analizo osebnosti lotimo usmerjanja talentov? Kako hitro in učinkovito prepoznati talente in osebnostne kompetence za učinkovito opravljanje dela? Cilj vsake organizacije, ki skrbi za trajnostni management, je prepoznavanje, podpiranje in usmerjanje talentov...
Kako (še pred zaposlitvijo) napovedati učinkovitost sodelavca?

Kako (še pred zaposlitvijo) napovedati učinkovitost sodelavca?

Delovna učinkovitost je sestavljena iz preproste formule: DELOVNA UČINKOVITOST = STROKOVNA KOMPETENTNOST x OSEBNOSTNA KOMPETENTNOST x KOMPETENTNOST VODENJA. Sodelavec bo učinkovit, če bo njegov potencial ugoden na vseh treh faktorjih. Temeljni element osebnostne kompetentnosti predstavlja proces mišljenja…

»Vrednote so nekaj, kar je napisano na spletni strani«, kako jih spodbuditi k življenju?

»Vrednote so nekaj, kar je napisano na spletni strani«, kako jih spodbuditi k življenju?

Vrednote so nekaj, kar je napisano na spletni strani, kako jih spodbuditi k življenju? Vrednote nas usmerjajo k zavetemu vedenju. Osebe, ki imajo občutek, da delujejo skladno s svojimi vrednotami so notranje motivirane in so pri delu bolj aktivne, vztrajne, učinkovite in doživljajo večji občutek pripadnosti.