Agilnost je že sedaj ena najpomembnejših veščin za delo v visokotehnoloških podjetjih. Ne gre samo za usmerjanje k agilnemu vodenju projektov, gre za prepričanje, da je vitko poslovanje in s tem povezano učinkovito delo pot do uspeha.

Agilnost kot veščina predstavlja je zelo učinkovit način doseganje ciljev v stalno spreminjajočem se okolju. Poleg tega, da gre za stalno razvojno naravnanost, stalno spreminjanje v smeri odličnosti, kar povezujemo s krepitvijo učinkovitih vedenj, gre tudi za stalno opuščanje manj učinkovitih navad po poti do cilja. Aglinost in agilni ljudje lažje dosegajo osebne, karierne in organizacijske cilje. Ob enem pa doživljajo več optimizma in imajo bolj izpolnjene medosebne odnose.

Psihologija agilnosti preučuje učinkovito doseganje ciljev. Raziskuje tako samostojno kot timsko delo. Osredotoča pa se na »agilno mišljenje« ali kako lahko še bolj »učinkovito in pretočno« rešujemo probleme. V ospredju je procesna logika in razširjen model mnogotere inteligentnosti. Ključno vprašanje je zakaj bi merili samo intelekt in sposobnosti, če pa lahko merimo in razvijamo tudi kvalitetno procesa mišljenja. Razumevanje agilnega mišljenja omogoči razvijanje ustvarjalnega, analitičnega in strateškega mišljenja ter krepi učinkovitost odločanja, načrtovanja korakov do izvedbe in uspešnega zaključevanja dela.

UP_agilnost

Psihologija pa na agilnost in doseganje ciljev gleda še mnogo širše. Osredotoča se tudi na »agilno čustvovanje« ali kako čim bolj »pristno in izpolnjeno« upravljati sebe in svoje medosebne odnose. Gre za to kako uspešno uporabljamo svojo notranjo čustveno dinamiko, da se izrazi kot osebnostna moč in kar najboljši način za vplivanje nase in na druge. Najbolj praktično uporabljeno pa je področje »agilnega motiviranja« in sodelovanja v timu. Področje se sprašuje kako lahko še bolj učinkovito »izkoriščamo svoje potenciale« po poti do cilja. Na področju psihologije dela in organizacije so raziskovani različni modeli za spodbujanje pozitivne soodvisnosti in sodelovanja med člani timov. Veliko se govori o »gručih«, vedno več pa je razmišljanj tudi o notranji motivaciji, ki se spremeni v zavzetost pri delu.

februarju 2019 bomo na Taktiki plus izvajali 3 delavnice na temo agilnosti

 

S sodelavci smo prepričani, da je interdisciplinarno povezovanje in sodelovanje ključ do uspeha. Zato smo 24. oktobra na Ljubljanskem gradu na konferenci #RTM2018 skupaj z več kot 20 govorci razmišljali o tem, kako psihologija in druge vede razumejo in spodbujajo agilnost. Na konferenci se nismo ustavili samo pri razmišljanjih. Predstavili smo konkretne dobre prakse iz različnih organizacijskih okolij. V okviru teme “Postanimo agilni” smo odgovarjali na različna vprašanja o osebni, organizacijski in medgeneracijski agilnosti:

  • Zakaj je agilnost najpomembnejša veščina za naslednje desetletje?
  • Zakaj je agilnost lahko način življenja?
  • Zakaj povezujemo agilnost z medgeneracijskim okoljem?
  • Kako doseči osebno agilnost?
  • Kako krepiti pristop agilnega vodenja?
  • Kako organizirati delo, da dosežemo agilnost v timih?
  • Kaj točno smo se že naučili ob uvajanju agilnosti?
  • Kaj točno lahko počnete, da boste bolj agilni?
  • Kje lahko poiščete pomoč in podporo v uvajanju agilnosti?

 

RTM-2018_logo

 

Vabljeni, da se povežete z nami in vabljeni, da spoznate praktične tehnike za izgradnjo agilnosti ter si ogledate #RTM2018.

Jan Kovačič, univ. dipl. psih.
E: jan.kovacic@taktika-plus.si
M: 031-753-802