Vsak vodja ni voditelj. Vodja postaja voditelj, ko je sposoben avtentičnosti pri svojem delu. Voditelje boste prepoznali po tem, da zmore odkrito, spoštljivo in nenazadnje navdihujoče komunicirati.

Zakaj vsak vodja ni voditelj?

Vodja postane voditelj, ko zmore uravnavati dinamično ravnovesje med osredotočanjem na cilje in osredotočanjem na sodelavce. Za voditelja je značilno, da je »OK s samim seboj.«, »OK z vizijo, ki jo zasleduje.« in meni »Tudi moji sodelavci so OK.« To pomeni, da sprejema sebe, pozna svoje moči in šibkosti. Razume, kaj je tisto, kar nanj deluje kot sprožilec in je zmožen izbrati drugačno, zanj bolj primerno vedenje.

Vodenje

 

Vodja postane voditelj, ko zmore »meta refleksijo«. To pomeni, da zmore z radovednostjo opazovati svoje misli, prepričanja, čustva in vedenja ter jih zmore razumsko usmerjati v smeri osmišljenega cilja. Za vodje, ki želijo postati voditelji je značilno, da so tudi »dobri psihologi«. Zanje je pomembno, da zmorejo hitro in učinkovito prepoznati ego stanje, ki je aktivno pri njih ali pri sodelavcih. To pomeni, da razumejo, da je jeza in težavno vedenje mnogokrat odraz stiske, zato zmorejo empatično reagirati na sodelavca. Pri tem si lahko pomagajo z znanji psihologije osebnosti in transakcijske analize.

Kako lahko z vodstveno komunikacijo zbudimo moč notranje motivacije pri sodelavcih?

Za vodenje ostaja temeljno orodje komunikacija. Komunikacija predstavlja okoliščine, ki podpirajo zavzeto delo. Voditelje boste prepoznali po odprti in sproščeni komunikaciji o viziji podjetja, osebni viziji, ciljih podjetja, osebnih ciljih, svojem doživljanju, svojem vedenju, sposobnosti empatičnega zavzemanja perspektive in odprti in vplivni komunikaciji do svojih sodelavcev. Spoznali jih boste po povezovalni komunikaciji.

Povezovalna_komunikacija

 

S povezovalno komunikacijo bodo vodje ubrali bližnjico do aktivnega prevzemanja vloge voditelja. Vseeno pa je ob tem najprej pomembno, da pridejo do »OK sami s seboj«.  Šele nato lahko s komunikacijo ustvarijo takšne okoliščine, ki bodo nagovarjale notranjo motivacijo pri sodelavcih, da bodo postali vedno bolj učinkoviti, proaktivni in zavzeti.

Kaj točno počne voditelj?

Voditelj vodi ljudi, ki samostojno opravljajo delo. Ob tem je njegova ključna naloga, da skrbi za osmišljanje skupne vizije, kot tudi za osmišljanje individualnih ciljev. Voditelj s svojim odnosom spodbuja proaktivnost in skrbi za uspešno doseganje ciljev. To ne pomeni, da kdaj tudi zgolj ne graja, vseeno pa to stori ob pravem času, z razumevanjem situacije in z uporabo tehnik »neubranljivega sporočila«.

Pripravil:

Jan Kovačič, univ. dipl. psiholog,

Vodja projektov in svetovalec

E: jan.kovacic@taktika-plus.si

M: 031 753 802

 

Uporabna psihologija ponuja še veliko priložnosti za osebno in strokovno rast. Vabljeni, da se udeležite naslednje odprte delavnice:

Kaj?                 Trening delavnica: »UPORABNA PSIHOLOGIJA VODSTVENE KOMUNIKACIJE«

Kdaj?                V petek, 8. marca 2019 med 8:30 in 15:40

Kje?                 Tržaška cesta 279, Ljubljana, v »Centru osebnostne odličnosti« v prostorih Taktike plus.

Kdo?                Majhna skupina do 12 udeležencev, ki bi radi postajali voditelji.

Cena?              120,00 € + DDV

Prijava? Preko spletnega obrazca – tukaj.