S poznavanjem nekaj osnov transakcijske analize boste zlahka, razumeli zakaj nastajajo težavnost in konfliktne situacije ter kako se nanje odzvati. Vse to vam bo pomagalo, da boste uspešno obvladovali medosebne odnose tako na delovnem mestu kakor v zasebnem življenju.

TEORIJA EGO STANJ: Zakaj določeno čustvovanje, mišljenje, vedenje?

Osrednji element za transakcijsko analizo je osebnost. Osebnost je edinstvena celota telesnih, psiholoških in družbenih značilnosti osebe. V TA je osebnost sestavljena iz značilni načinov čustvovanja, mišljenja in vedenja. Da lažje razumemo osebnost, jo delimo na tri ego stanjaOsebnost je kot omara s tremi predali, v katerih so mape z značilnimi načini čustvovanja, mišljenja in vedenja:

Ego stanje Starša: kadar nas situacija usmeri v uporabo avtoritete, se vedemo na Starševski način in se do drugih ljudi postavimo v pozicijo moči. V ego stanju Starša se skrivajo vrednote in pomembna navodila za življenje: »Pohiti«, »Ustrezi drugim ljudem«, »Potrudi se«, »Bodi popoln« in »Bodi močan«. Ob Staršu se odrasli ljudje počutimo ponižani, zato nam je to zelo neprijetno.

Ego stanje Odraslega: kadar ohranimo razum in situacija ne nosi posebnega sprožilca, ki bi deloval na našo avtoritativnost ali na čustveno doživljanje. Takrat se na situacijo odzivamo z razumom oziroma na Odrasel način. Takrat rešujemo probleme, sprašujemo, raziskujemo in osredotočeno zasledujemo svoje cilje.

Ego stanje Otroka: kadar situacija v nas sproži močno čustveno delovanje, se vedemo naOtroški način. Takrat impulzivno reagiramo in se prepustimo svojim čustvom. V nas se prebudi spontanost, ki je lahko dobrodošla in se odrazi v ustvarjalnosti, sproščenosti, zabavnosti ali pa manj prijetna in se odrazi v trmi, krivdi, sramu, jezi. V otroškem ego stanju se skrivajo čustveno podkrepljena vedenja, tako prijetna kot neprijetna.

Aktivnost Ego stanj

FUNKCIJSKA TEORIJA: Kako ego stanja vplivajo na naše medosebne odnose?

Ego stanja se vklopijo glede na situacijo in prepoznan sprožilec. Naša »psiha« pobrska med programi za spoprijemanje s sprožilcem in nanj odgovori z izbranim vzorcem enega izmed ego stanj. Tri ego stanja se v človeku stalno izmenjujejo in predstavljajo značilne načine odzivanja na različne situacije. Tri ego stanja so v strukturi predstavljena kot trije krogi, v katerih se skriva šest funkcij. Funkcijska transakcijska analiza predstavlja osnovo za razumevanje motivacije in vplive motivov in čustev (Starš) ter čustev in impulzov (Dete).

Starševski način predstavlja naučene in prevzete programe od pomembnih drugih ljudi (npr. očeta, mame, učitelja, dirigenta, vodje…). Značilni vzorci Starševskega ego stanja so nastali, ko smo skozi življenje opazovali avtoritete in uspešnost uveljavljanja »svojega prav«. Vsak izmed nas je prevzel načine Kritičnega Starša (KS), ki je avtoritativen, strog, daje navodila, opozori na to kaj je prav in kaj narobe, usmerja in nenazadnje tudi kritizira. Uveljavlja svojo avtoritativno moč. Prav tako pa ima vsak izmed nas tudi prevzete načine Negujočega Starša (NS), ki je zaščitniški, vzpostavlja varnost in varuje, spodbuja, pohvali, motivira in tudi skrbi za drugo osebo v odnosu. Uveljavlja moč varnosti.

Odrasli način funkcioniranja predstavlja hoteno vedenje, ki je usmerjeno na »tukaj in sedaj« in s katerim se z razumom odzivamo na različne situacije. Odraslo funkcioniranje je avtentično funkcioniranje, kar pomeni, da sprejema svoje občutke, je sposoben razmišljanja o prihodnosti ter tudi osredotočanja na problem. Globalni Odrasli (GO) je funkcionalen način spoprijemanja s situacijo, ko človek razmišlja strateško, raziskuje problem, postavlja vprašanja in poskuša narediti vizijo in strategijo za reševanje problema. Detajlni Odrasli (DO) pa je način osredotočenega funkcioniranja in reševanja problema, ko delo od nas zahteva pozornost, analitično mišljenje in procesno naravnanost. Za obe funkciji je značilen poudarek na razumu, na razumskem doživljanju situacije, drugih ljudi in sebe, lastnih čustev, misli ter prepričanj.

Otroški način predstavlja značilne vzorce čustvovanja, mišljenja in vedenja, ki smo jih izoblikovali v svojem življenju, ko smo se v razvoju osebnosti srečevali z zahtevnimi situacijami, ki jih takrat nismo povsem razumeli ali pa smo bili v situacijah popolnoma sproščeni. Svobodno Dete (SD) je ego stanje, za katerega je značilna sproščenost, ustvarjalnost, družabnost, pogum in tudi impulzivnost. Adaptirano Dete (AD) pa je ego stanje, ki predstavlja načine, kako se prilagajamo avtoriteti. Ljudje z delujočim AD so pridni in opravljajo delovne naloge, sledijo in se učijo. Kadar pa je situacija prezahtevna, pa prevladajo močna negativna čustva kot so jeza ali agresija, negotovost ali trma, mogoče celo občutek krivde ali sramu. Kadar deluje Otroško ego stanje, razuma ni.

Mogoče vas navduši naš egoMAX.si – spletno psihološko orodje, ki nadgrajuje funkcijsko teorijo v procesno teorijo ego stanj.

 

Jan Kovačič, univ. dipl. psiholog,
Vodja projektov in svetovalec

E: jan.kovacic@taktika-plus.si
M: 031 753 802