Ne glede na področje dela smo ljudje tisti, ki osmislimo in ustvarimo celoto. Vizionar svoje osebno poslanstvo spremeni v vizijo, ki ga žene v smeri doseganja ciljev. Taisti vizionar pa je osamljen, če ob tem ne sodeluje z drugimi.

V podjetjih lahko le v sodelovanju ustvarimo procese, s katerimi dosežemo vizijo.

Za ustvarjanje sinergij so pomembni procesi, ki bodo omogočili uveljavljanje skupnega poslanstva, udejstvovanje vizije in strategije za doseganje ciljev. Procesi so »miselni zemljevidi«, ki nam osmislijo strategije za doseganje skupnega cilja. Pri tem nikoli ni dovolj, da poznamo časovne, finančne, materialne in tehnične vire. Nujno je, da prepoznamo tudi človeške potenciale in jih spremenimo v vire za uspešno delo. Razvijanje procesov predstavlja nikoli dokončano zgodbo, stalno naravnanost k agilnosti in spreminjanju. Prav tako pa le skupaj s sodelavci gradimo organizacijsko kulturo, kjer sodelavci lahko pokažejo svoje potenciale in zavzeto, zadovoljno in zdravo opravljajo svoje delo. Že dolgo se zavedamo, da je osmišljanje ključ do notranje motivacije, zato sem mnenja, da je pomemben deležnik ustvarjanja sinergij prav kadrovska služba in področje razvoja talentov.

Uresničevanje talentov je tesno povezano s sodelovanjem z drugimi.

Kadrovsko področje je vedno preplet spoznanj andragogike, ekonomije, etnologije, psihologije in sociologije. Sinergije bomo ustvarili, če bomo ustvarili svojo (inovativno) kulturo in se zavedali, da se ustvarjanje sinergij nikoli zares ne konča. Ob tem velja, da smo tudi ljudje tisti, ki si po poti ustvarimo priložnosti; kot tudi pasti. Cilj uspešnega kadrovskega menedžmenta je stremeti k odličnosti. To pomeni, da smo prilagodljivi v ustvarjanju pogojev, da sodelavci lahko izrazijo svoje potenciale. Pomembno pa je prepoznati tudi pasti, ki izhajajo iz šibkosti, in voditi tako, da smo lahko skupaj uspešni.

S takšno naravnanostjo smo dostikrat v navzkrižju s temeljnimi psihološkimi potrebami.

Ko razvijamo sinergije, tako vedno na razumljiv način osmislimo vse dejavnike, ki nam bodo omogočili uspešno doseganje ciljev. Stalna komunikacija, izmenjava izkušenj in aktivno spreminjanje dejavnikov v smeri odličnosti je prava pot, ki omogoča občutek varnosti, občutek možnosti vplivanja na spremembe, doživljanje medosebnega spoštovanja, zaupanja in krepitev pripadnosti, s katerimi bodo procesi zaživeli do te mere, da bomo dosegli ali celo presegli zastavljene cilje.

 

Vabim vas na konferenco RTM 2019: USTVARJAJMO SINERGIJE –  kjer bomo skupaj razmišljali o inovativnem vodenju talentov in upravljanju procesov s pomočjo razvoja inovativne organizacijske kulture. Skupaj z ostalimi govorci iz različnih okolij vam bomo v kratkih predstavitvah predstavili svoje dobre prakse, z namenom spodbujanja inovativnosti in ustvarjanja sinergij v našem okolju.

Več o konferenci in govorcih si preberite na uradni spletni strani: www.konferenca-rtm.si, oziroma s klikom na:

RTM2019

 

  

Jan KovacicJan Kovacic, organizacijski psiholog in specializant psihoterapije transakcije analize

E: jan.kovacic@taktika-plus.si          M: 031 753 802

Pri svojem delu zasleduje moto »Dobrim pomagam biti še boljši.«. Največkrat se pojavi v vlogi coacha in izobraževalnega trenerja na teme povezane z čustveno inteligentnostjo, medosebnimi odnosi, osebnim ravnovesjem in učinkovito komunikacijo. Je idejni vodja projektov uporabna psihologija in naš novi kolumnist.