Odgovor je preprost: spremembe ne dosežemo, ker ne vložimo 50 ur v izgradnjo veščine in ker si ne znamo postavljati vprašanj, ki bi se začela s “KAKO?”.

Se tudi vam zgodi, da imate velike načrte, ki pa jih slabše realizirate? Ko gre za doseganje sprememb, je dobro poznati pravilo »50 ur za izgradnjo veščine«.

Mnogokrat razmišljam, kako se lotim spremembe. Najprej je ideja, vizija, nato sanjarjenje, zagnan začetek in na koncu največkrat
nič. Doseganje sprememb je dolgotrajen proces, ki ga mnogokrat opustimo nekje po poti. Mnogokrat odnehamo, ker ne vidimo majhnih sprememb v smeri cilja ali pa, ker se nam končno stanje zdi še zelo daleč stran. Če si želite izgraditi veščino, se zavedajte,
da vam bo le-ta vzela vsaj 50 ur osredotočenega treninga, kjer redno opravljate refleksijo »kako mi je«. Za uspešno spreminjanje pa je pomemben še čas sprememb. Najbolje je, če s spreminjanjem začnete razvojni proces in delujete preventivno, ne pa kurativno.
Spoznajte zgodbo čuječnosti in tri nasvete:

Oblikujte želje:

Pred leti sem se srečal s čuječnostjo in čuječnostno meditacijo, ki jo kot orodje, kot veščino zaspoprijemanje z negativnim stresom, uporabljam še danes. Vpisal sem se na tečaj celostnega obvladovanja stresa in začel z osmimi izkustvenimi delavnicami v manjši skupini. Vsekakor premalo za izgradnjo veščine. Pomemben dejavnik uspeha pri razvoju veščine čuječnosti je bila notranja motivacija za učenje in trening.

Ker sem si delavnice izbral sam iz lastnega zanimanja, je bil uspeh verjetnejši. Pri tem je bilo zelo pomembno tudi to, da programa celostnega obvladovanja stresa nisem opravil, ker bi moral začeti bolje obvladovati stres, temveč zato, ker sem si želel spoznati čuječnost in želel razvijati svoje veščine. Zato negujte svoje želje. Razmišljajte, zapisujte in pogovarjajte se o željah. Tako bodo postajale vedno močnejše in vam vlivale občutek motivacije. Pri tem ne pozabite razmišljati »zakaj si nekaj želite« in odgovor redno ponavljajte skozi ves proces.

Redno reflektirajte:

Pri izgradnji veščine čuječnosti, ki jo zasleduješ s treningom čuječnostne meditacije, je bilo zelo pomembno spoznanje, da ima znanje omejen obseg. Ni dovolj, da se učiš in razumeš, kaj je čuječnost. Čuječnost moraš doživeti in edini način je skozi iskren odgovor na vprašanje »Kako mi je?«, ki ga ponavljaš vsak dan, vsak trenutek, ko se spomniš na želeno spremembo. Če želite resnično graditi veščino, spremenite vse mogoče vprašalnice »kaj« v »kako«. To pomeni, da se ne osredotočate več na podatke in informacije, ampak na izkušnje. Ne odgovarjate več na vprašanja »Kaj bom pridobil?«, »Kaj je pomembno?«, »Kaj vse moram storiti?« ali »Kaj si želim?«, ampak naredite miselni preskok in se sprašujete »Kako bom pridobil novo veščino?«, »Kako naj se lotim dela?«, »Kako bo nova veščina vplivala na moje življenje?«, »Kako lahko uresničim svojo željo?« ali »Kako si želim živeti?«.

Ljudje, ki si postavljajo predvsem vprašanja, ki se začnejo s »Kaj?«, redkeje uspešno dosežejo želene spremembe. Mnogokrat odnehajo, saj se obremenjujejo s končnim stanjem in informacijami, pozabijo pa na pot in izkušnje, ki jih bogatijo. Postavljajte vprašanja, ki se začnejo s »Kako?« in svoje možgane usmerjajte k opazovanju najmanjših sprememb, doživljanju sprememb in povezovanju misli, čustev in občutkov. Počutili se boste bolj motivirane in lažje boste dosegli spremembe.

Začnite razvojni proces:

Zadnji, tretji nasvet pa je povezan s časom, ko se odločiš za izgradnjo nove veščine oziroma doseganje sprememb. Če se odločite za spremembo, ker je sprememba za vas nujna, potem boste krepili zunanjo motivacijo za spremembo. Res je, včasih se moramo lotiti spreminjanja, ker je to nujno potrebno, bolj pa bomo uspešni, če se spreminjanja lotimo v času, ko ni krize. Izgradnja veščin je dolgotrajen proces, ki ga začnemo takrat, ko imamo dovolj časa, moči in motivacije za spremembe. To pomeni, da se za izgradnjo veščin odločimo preventivno in ne kurativno. Tako je tudi pri meni z veščino čuječnosti. Ker sem se odločil za razvojni proces, nisem imel pritiskov, da moram doseči veščino čuječnosti. Razvojni proces mi je omogočil, da se je veščina čuječega opazovanja sebe, svojega telesa, misli, čustev in drugih doživljanj razvila do te mere, da že trije globoki vdihi in izdihi ter misel »Bodi tukaj in sedaj.« in vprašanje »Kako mi je? spodbudijo stanje večje čuječnosti in občutka neobremenjenosti.

Doseganje rezultatov

Spremembe ne dosežemo, ker jim ne posvetimo 50 ur. Pa še to 50 ur, ko se ob tem sprašuješ »Kako mi je?«

Članek je bil objavljen v junijski Reviji direktor, št. 32. Vabljeni k branju.

Si želite spremembe v smeri osebne agilnosti? V mesecu decembru 2018 bomo na Taktiki plus izvajali 3 delavnice na temo agilnosti:

Uporabna psihologija ponuja še veliko priložnosti za osebno in strokovno rast. Vabljeni, da z nami navežete stik in učinkoviteje dosegate želene osebnostne spremembe.

Jan Kovačič, univ. dipl. psiholog,
Vodja projektov in svetovalec

E: jan.kovacic@taktika-plus.si
M: 031 753 802