Čustvena agilnost je, tako kot fizična agilnost, pomembna za splošno zdravje, dobro počutje in vzdrževanje dobrih medosebnih odnosov. Današnji hiter tempo življenja, ki nas »non-stop« postavlja v stresne situacije, nas nalaga z obveznostmi in obsoja na preobremenjenost, zahteva od uspešnega človeka toliko večjo agilnost in nam hkrati – ironično – pušča le malo časa za razmišljanje o sebi.

Kako torej postati čustveno agilna oseba? Prvi korak boste naredili že s tem, ko se boste pričeli zavedati svojih občutij in boste dopustili kombinaciji različnih izkušenj in misli, da vas oblikuje.

Kdo so čustveno agilni posamezniki?

Čustveno agilni posamezniki niso zavezani konkretnim prepričanjem iz svoje preteklosti.  Prožni so v svojih mislih in občutkih in po potrebi prilagajajo svoje vrednote, da bi razvijali in izpopolnili svojo osebnost. To dosežejo preko štirih vedenj, ki so temeljnega pomena pri ustvarjanju čustvene agilnosti:

  1. ŽIVIJO TUKAJ IN SEDAJ: soočijo se s svojimi mislimi in čustvi, so radovedni in težijo k sprejemanju tako pozitivnih kot negativnih misli in čustev. Le na tak način lahko razvijajo svojo osebnost.
  1. ZAVZEMAJO PERSPEKTIVO: odcepijo se od svojih notranjih doživljanj, misli in čustev. To jim omogoča, da zaznavajo čustva kot ločeno entiteto, ki ni del njih samih. Zaradi drugačnega načina zavzemanja perspektive se počutijo bolj avtonomne in samostojne pri upravljanju svojih dejanj in oblikovanju odločitev.
  1. SPREJEMAJO ODLOČITVE: ohranjajo svoje temeljne vrednote in jih uporabljajo pri oblikovanju svojih dejanj. Vrednote so njihova gonilna sila in jih opolnomočijo pri oblikovanju svoje identitete in vloge.
  1. PRIZADEVAJO SI ZA (MALO) VEČ: nikoli niso popolnoma samozadovoljni. Vedno iščejo spremembe, ki jim omogočajo razvijanje in izpopolnjevanje njihove osebnosti. Želijo si majhnih, namenskih in previdnih sprememb svoje miselnosti, motivacije in navad, ki jih usklajujejo s svojimi temeljnimi vrednotami.

Kaj pa čustvena agilnost v delovnem okolju?

Na delovnem mestu zelo hitro postanemo čustveno rigidni. Od nas se namreč pričakuje, da smo v delovnem okolju profesionalni, ne kažemo emocij ali pa neprestano izražamo veselje in srečo. Čustvena agilnost zaposlenim tako pomaga ublažiti stres, zmanjšati napake, zvišati raven inovativnosti in izboljšati delovne rezultate. Pomaga jim pri upravljanju kompleksnosti delovnega okolja in pri spoznavanju, kako se njihove vrednote in prepričanja skladajo z vrednotami in kulturo organizacije.

Spoznajte učinkovite praktične pristope in pričnite razvijati svojo čustveno agilnost že ta teden! 

V ponedeljek, 4. februarja, ste vljudno vabljeni na izkustveno delavnico Čustvena agilnost. Spoznali se bomo z vsebino EQ in trenirali 4 vedenja čustveno agilnih ljudi za uporabo čustvene agilnosti pri delu in v osebnem življenju.

Naučili se bomo:
– usmerjanja v trenutek in krepili temeljno sugestijo čuječnosti “tukaj in sedaj”;
– uspešnejšega soočanja s stresom in preprostih tehnika sproščanja;
– postavljanja odprtih vprašanj in prevzemanja odgovornosti v težavnih situacijah;
– sprejemanja odločitev in prevzemanja kontrole nad svojim življenjem;
– usmerjati sebe in druge v smeri osebnostne odličnosti.

Za več informacij in prijavo KLIKNITE TUKAJ

Jan Kovačič in Katja Habuš, dipl. psih. (UN)