Coaching je metoda postavljanja odprtih vprašanj za zavzemanje perspektive in spodbujanje aktivnega, odgovornega in motiviranega reševanja različnih življenjskih ali problemskih situacij. 

 

Coaching je interaktivni proces, v katerem coach z uporabo posebnih tehnik sproži miselne procese, ki pomagajo k hitrejšemu in učinkovitejšemu doseganju boljših rezultatov. Tako kot coachi si tudi vi želite, da bi vaše stranke aktivno pristopile k reševanju njihovega problema, zato se poskušajte čim večkrat vzdržati konkretnih nasvetov. Coaching je uspešen takrat, kadar stranka sama pridobi vpoglede, predlaga in se zavzame za rešitev. Metodo coachinga uporabite, ko boste imeli vzpostavljen »partnerski odnos«, prej boste zelo težko odigrali vlogo »coacha«.

Osnovni pristop coaching metode je vedno onesveščanje »slepe pege« v povezavi med našimi vrednotami in situacijami, med preteklimi izkušnjami in prihodnostjo, med mojim glediščem in pogledom drugih oseb. Nadaljujemo pa z vzpostavljanjem »notranjega lokusa kontrole« in podpiranjem sprememb.

Modelov za coaching je zelo veliko. Meni je všeč ideja o “Zlatem krogu” (Simon Sinek), zato sem se lotil in idejo spremenil v coaching tehniko. Simon Sinek je svoj model pripravil tako, da ima jasen proces in deluje z močjo vrednot ali notranje motivacije.

 

 (1) Začnemo z »Zakaj?«, kjer se trudimo in raziskujemo vse možne vidike situacije. Z vprašalnico »zakaj« bomo izvedeli motive, prepričanja in želje, ki oblikujejo končen cilj. Zelo pomembno je, da dovolj časa namenimo vprašalnici “ZAKAJ” saj predstavlja najširši način razmišljanja. Je popolnoma odprto vprašanje, ki omogoča zelo različne odgovore. Vzpostavlja stik z namenom zakaj smo se za nekaj odločili ali pa zakaj se zavzemamo za takšen pogled na situacijo. Opozoriti pa moram na partnerski odnos ob vprašalnici “ZAKAJ”, saj naši možgani hitro zaslišijo skrito sporočilo. Preberite spodnje vprašanje brez uvodnega nagovora: Resnično me zanima vaše iskreno mnenje – Zakaj tej situaciji pripisujete tolikšen pomen?

Zlati krog_Simon Sinek in UP

(2) Nadaljujemo s »Kako?«, kjer raziskujemo različne poti, načine in vrednote, ki nam pomagajo ali nas ovirajo pri doseganje cilja. Z vprašalnico »kako« bomo opredelili strategijo in ozavestili različne vidike na poti do cilja. Pri vprašalnici “KAKO” bodo ljudje že razmišljali o konkretnem načinu reševanja situacije. Vizija bo že postavljena, zato je pomembno, da kot coach nagovorimo tudi alternativne možnosti npr. Kako bi se še lahko lotili reševanja tovrstne situacije?

(3) Zaključimo s »Kaj točno?«, kjer je naš cilj, da začnemo z akcijo in z aktivnim spoprijemanjem s situacijo. Pomembno je, da spodbujamo obvladljive korake »tukaj in sedaj«. Tako si povečamo možnost uspeha. Pri tem bodite posebej pozorni na to, da ne boste prehitevali in vi predlagali rešitve oziroma tega, »kaj naj vaše stranke storijo«. Meni je najbolj všeč vprašanje: Kaj točno bo tvoj prvi naslednji korak?

Tehniko “Zlati krog bomo praktično uporabili na izkustveno delavnici “Agilno motiviranje“, ki bo 17. 12. 2018 med 17:00 in 20:00 na Taktiki plus. Vabljeni k prijavi – www.taktika-plus.si/dogodki.

Nekaj vprašanj, ki jih lahko predelate za uspešno vpeljavo coachinga v vaše delo, sem že pripravil. Vprašanja vključujejo »zakaj«, »kako« in »kaj«, čeprav ni nujno, da se začnejo s temi besedami. Bolj pomembno je, da začetna vprašanja »zakaj« predvsem raziskujejo vzroke in oblikujejo podobo končnega cilja, vprašanja »kako« postavljajo strategijo, medtem ko vprašanja »kaj« spodbujajo k aktivnemu spoprijemanju.

Odprta vprašanja za coaching

»Coach bo dobro vedel, kdaj postavi kakšno vprašanje in zakaj ga je postavil. Ne bo pa podajal odgovorov in nasvetov, morebiti le predloge iz drugega zornega kota.« Največkrat se tudi sam prehitro spustim v vlogo svetovalca in prehitevam coaching proces. To se mi zgodi takrat, ko želim podati veliko nasvetov in mislim, da že imam pripravljeno rešitev. Preskoka vlog se rešimo tako, da se dobro pripravimo na proces coachinga in razmislimo o učinkovitih vprašanjih, ki jih imamo na voljo. Predlagam, da tudi vi zapišete svoja vprašanja in pomislite ter odgovorite na »Zakaj menite, da delujejo?«.

Uporabna psihologija ponuja še veliko priložnosti za osebno in strokovno rast. Vabljeni, da z nami navežete stik in se odločite za coaching.

Jan Kovačič, univ. dipl. psiholog,
Vodja projektov in svetovalec

E: jan.kovacic@taktika-plus.si
M: 031 753 802