Nejc Zaplotnik, moj nekdanji alpinistični sopotnik in vzornik, je v svoji znameniti knjigi »Pot« zapisal: »Kdor išče cilj, bo ostal prazen, ko ga bo dosegel. Kdor pa najde pot, bo cilje vedno nosil v sebi«. Od nekdaj sem prepričan, da so cilji izjemno pomembni za učinkovito delo, a brez obvladovanja »poti« se lahko cilji mnogokrat razblinijo. Iskal sem odgovor na vprašanje, kaj je »pot« v človekovi osebnosti?

 

V letih ukvarjanja s psihodiagnostiko me je vedno znova begalo: “Kako, da nekateri, ki dosegajo visoke rezultate na področju logičnega mišljenja, ne dosegajo tudi visokih rezultatov pri delu?” Naletel sem na posameznike, ki so imeli izjemne rezultate na področju logičnega mišljenja, a so bili pri delu manj učinkoviti in so težje dosegali svoje cilje. Po drugi strani so se vedno pojavljali posamezniki, ki so bili šibkejši v logičnem mišljenju, a so dosegali zelo dobre rezultate dela. Pred leti sem srečal mlado strokovnjakinjo, ki je imela zelo šibke rezultate na testih logičnega mišljenja, a je bila tik pred zagovorom doktorata. Kako je to mogoče?

Sposobnost logične obdelave podatkov, »pamet« ali »IQ«, predstavlja temeljno informacijo o človekovi osebnosti, saj naj bi bila povezana z uspešnostjo v življenju. Velikokrat se pokaže, da »pamet« in »uspešnost« nimata prav veliko skupnega. Kaj jima preprečuje sožitje?

Skušal sem odkriti »tančico skrivnosti« iz dejstva, zakaj tudi »manj logično razmišljujoči« dosegajo zelo dobre rezultate dela. Kot eden izmed pomembnih vzrokov se je pokazala tudi različna pretočnost procesa mišljenja ali – bolj razumljivo rečeno – v pretočnosti procesa obdelave podatkov in informacij, od vhoda podatkov do kontrole izvedbenih aktivnosti za realizacijo sprejetih odločitev. Pokazalo se je, da je od pretočnosti procesa mišljenja v veliki meri odvisna tudi učinkovitost dela. Od tu naprej so se pojavljala le »tehnična vprašanja« – kako izmeriti pretočnost mišljenja.

agilno_misljenje

Psiholoških testov za merjenje logičnega mišljenja je veliko. Psihološkega testa za merjenje pretočnosti mišljenja na trgu psiholoških testnih pripomočkov ni bilo mogoče najti. In to je postal izziv. Transakcijska analiza je, kot dobro strukturiran teoretični model osebnosti, ponudila dovolj dobro osnovo za konstrukcijo psihološkega testa za meritve pretočnosti mišljenja. Tako je nastal psihološki test egoMAX, ki je sedaj že dostopen v časovno in cenovno pristopni spletni obliki. Nudi temeljne informacije za odločanje na podlagi tega, kako učinkovito posameznik obdeluje podatke in informacije – 24 ur dnevno, 7 dni v tednu, 365 dni v letu..

Z egoMAXom odkrivamo »po kakšni poti nekdo hodi«, bi rekel Nejc Zaplotnik.

 

V mesecu decembru 2018 bomo na Taktiki plus izvajali 3 delavnice na temo agilnosti. Vas zanima egoMAX in “Agilno mišljenje“, ki bo 10. 12. 2018 med 17:00 in 20:00 na Taktiki plus. Vabljeni k prijavi – www.taktika-plus.si/dogodki.

Milan Terpin, univ. dipl. psiholog,

Vodilni svetovalec in prokurist

E: milan.terpin@taktika-plus.si
M: 041 754 333