Koliko časa namenimo razmišljanju, kakšen poslovni model dejansko upravljamo? Ste se to že kdaj vprašali? Se vprašate to vsako leto enkrat, vsak mesec enkrat, morda vsak dan? Poznamo naš poslovni model? Se ga zavedamo?

Številni sistemi vodenja nam pomagajo ugotavljati, ali smo učinkoviti in pri tem tudi uspešni. Saj to poznate: Ali delamo prave stvari na pravi način? Ja, seveda poznamo. Hipoteza oz. domneva, ki še zmeraj velja. Večina informacij glede poslovnih modelov s spleta nam prikazuje področja, ki naj bi jih obvladovali učinkovito in uspešno, npr. Canvas Business Model:

 • Ključni partnerji (kontekst);CBM copy
 • Ključne aktivnosti (razvoj blaga ali storitev, procesi, delovanje);
 • Ključni resursi (viri);
 • Obvladovanje stroškov (DN, ERP, BSC, BI);
 • Ponudba (blago ali storitev);
 • Odnosi s strankami (od marketinga, trženja, prodaje, do naročila, dobave in plačila, poprodajne storitve);
 • Poti do strank (prodajni kanali);
 • Vrste prihodkov (glede na ciljne skupine);
 • Kupec (glede na blago ali storitev).

Od modela procesov, opreme, znanja in veščin ključnih človeških virov ter inovativnosti pri oblikovanju ponujenih storitev ali blaga je odvisno, kako nas bo kupec sprejel, od nas naročal ali kupoval, in nam s tem omogočal ustvarjanje dodane vrednosti.

V okviru konference Razvoj Trajnostnega Menedžmenta – RTM 2019 – želimo prikazati nekaj uspešnih zgodb s pomočjo naših partnerjev (g. Rudi Bric v vlogi direktorja podjetja Petra stroji, g. Drago Dervarič v vlogi direktorja podjetja za upravljanje z odpadki Saubermacher Komunala Murska Sobota, g. Matjaž Omladič v vlogi CFO ORA Drive GmbH Ober Ramstad iz Frankfurta, g. Matija Torlak v vlogi ustanovitelja Digital School Slovenija in g. Tomaž Valjavec iz Microsoft Slovenije). Vsak od njih ima svojo življenjsko izkušnjo, ki jo bo delil z nami.
Pri tem se bomo lahko večkrat vprašali:

 • Ali nam izkušnje govorcev pomagajo pri našem bodočem oblikovanju poslovnega modela?
 • Ali imamo učinkovite in uspešne procese, ki pokrivajo vsa področja poslovnega modela?
 • Koliko se ukvarjamo s proizvodnjo blaga ali kreiranjem storitev na eni strani in koliko energije namenimo prodaji in kupcem na drugi strani.
 • Sta obe področji poslovnega modela dobro vodena in uravnotežena?

Sam bom na konferenci RTM 2019 v okviru mojega uvodnega prispevka odprl nekaj vprašanj in dilem, ki so po mojem mnenju ena izmed pomembnejših:

 • Koliko se v podjetjih zares ukvarjate z optimizacijo poslovnih procesov, ko je enkrat poslovni model oblikovan?
 • Ali se vsak zaposleni zaveda pomembnosti obvladovanja njegovih aktivnosti od začetka do konca (po PDCA ciklu to pomeni, da zna dobro načrtovati svoje delo, učinkovito izvesti, kritično meriti in kompetentno ukrepati v smeri doseganja ciljev?
 • Koliko smo v podjetjih pripravljeni na vstop umetne inteligence v naše procese?
 • Koliko smo pripravljeni, da vodimo različne generacije zaposlenih, kajti vsaka generacija ima potencial v določeni vrsti znanj in veščin:

  o   Otroci blaginje (1945 do 1965)
  o   Generacije X (1965 do 1985)
  o   Milenijci (1985 do 2000)
  o   Generacija Z (od 2000 dalje)

 • Kdaj projekti prenove poslovnih modelov in procesov uspejo?
 • Kje so čeri in kako jih obvladamo?

Vabljeni, da se nam pridružite na zanimivem dnevu trajnostnega menedžmenta, kjer bo vsak našel nekaj zase.

 Gregor Hauc

Zapisal: dr. Gregor Hauc, Konzultant za prenove in optimizacije podjetij preko okrepitve sistemov vodenja

gregor.hauc@projektna-sola.eu

Linkedin

 

Vabim vas na konferenco RTM 2019: USTVARJAJMO SINERGIJE –  kjer bomo skupaj razmišljali o inovativnem prenavljanju in upravljanju procesov ter vodenju talentov s pomočjo razvoja inovativne organizacijske kulture. Skupaj z ostalimi govorci iz različnih okolij vam bomo v kratkih predstavitvah predstavili svoje dobre prakse, z namenom spodbujanja inovativnosti in ustvarjanja sinergij v našem okolju.

Več o konferenci in govorcih si preberite na uradni spletni strani: www.konferenca-rtm.si, oziroma s klikom na:

RTM2019